Skip to content

Takenpakket

Wat doet de bewindvoerder?

 • Het opstellen van een budgetplan;
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen;
 • Een beheerrekening openen;
 • Wijzigingen van het postadres / bankrekening voor de inkomensverstrekkers;
 • Zorgen dat de (vaste) rekeningen op ons postadres binnenkomen;
 • Wekelijks leefgeld overboeken;
 • Reserveren van geld voor niet maandelijkse uitgaven;
 • Betalen van de vaste lasten;
 • Verzorgen van losse betalingen;
 • Regeling treffen met schuldeisers;
 • Het uitvoeren van administratieve taken die hiermee in verband staan;
 • Invullen van belastingaangiftes (box 1);
 • Aanvraag van uitkeringen;
 • Aanvraag van diverse toeslagen;
 • Aanvraag van kwijtscheldingen van bijvoorbeeld gemeentelijke- en waterschapsbelasting;
 • Jaarlijks rapportage aan de rechtbank.

Wat mag de bewindvoerder niet doen?

 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort;
 • Aanmelden bij het CWI;
 • Aanvragen van Digi-D;
 • Aanleveren van medische gegevens;
 • Afmelden bij het zorgkantoor;
 • Inschrijven in de basisadministratie in een gemeente;
 • Zorgdragen voor huisvesting.