Skip to content

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is het instrument dat de overheid heeft ontwikkeld wanneer mensen door ziekte, handicap, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen. Er kan dan ondersteuning worden geboden door een bewindvoerder. Indien uw inkomen ontoereikend is voor het betalen van de bewindvoerder dan zijn er sociale voorzieningen die dat regelen, zoals de bijzondere bijstand.

HCZ Bewindvoering zorgt ervoor dat uw financiële zaken op een zorgvuldige en professionele wijze worden beheerd. Met een persoonlijke benadering gaan wij voor u aan de slag. Bent u niet in staat om uw eigen financiën te beheren, dan kunnen wij u daarbij helpen.

Beschermingsbewind

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Het instellen van een bewind moet uitgesproken worden door de kantonrechter. Vanaf dit moment neemt de bewindvoerder het beheer van uw financiën over.

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig zorg kunnen dragen voor haar/zijn financiën. Dit kan zijn door een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ouderdom of andere bijzondere omstandigheden. Op uw verzoek kan dan een rechter een professionele bewindvoerder benoemen om de financiën te beheren.

Hoe lang duurt bewindvoering?

De duur is afhankelijk van uw situatie. Is er een tijdelijk probleem waardoor u de financiën niet zelfstandig kunt beheren? Dan zal bewindvoering voor een bepaalde periode zijn. Meestal is bewindvoering voor onbepaalde tijd. Indien u niet meer onder bewind wilt staan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank voor beëindiging van uw beschermingsbewind. De rechter zal dan bepalen of het bewind beëindigd kan worden. Uitgangspunt bij bewindvoering is om indien mogelijk na verloop van tijd weer volledig financieel zelfstandig te zijn.

Afspraken bij bewindvoering

Bij bewindvoering is het erg belangrijk dat u openheid van zaken geeft. De bewindvoerder dient van alle wijzigingen in de financiële situatie tijdig op de hoogte te worden gehouden.