Skip to content

Huisregels

De huisregels zijn bedoeld als vriendelijk verzoek aan onze cliënten om het verzorgen van het bewind zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met zo min mogelijk onduidelijkheden voor de klant en geen onnodig werk voor de bewindvoerder.

Huisregels HCZ Bewindvoering B.V.

Als u bij mijn kantoor onder beschermingsbewind bent gesteld, vraag ik u vriendelijk om de samenwerking tussen u en mijn kantoor zo prettig mogelijk te laten verlopen, door de volgende punten na te lezen en hopelijk ook na te leven.

Voor de goede orde nog even de wettelijke regels bij bewind:

 1. Beschermingsbewind; U bent nog wel handelingsbekwaam. U mag hierbij niet meer zelf beslissen over goederen die onder bewind staan. Volgens de wet zijn ‘goederen’; bijvoorbeeld een huis, maar ook loon of uitkering. Uw vermogen wordt beschermd door de onderbewindstelling.
 2. Ontvangt u post die niet privé is, maar die nog komt van bijvoorbeeld de uitkerende instantie, een energie of water leverancier stuurt u die dan zo snel mogelijk door naar ons. Het kan zijn dat zij de adreswijziging niet hebben ontvangen. 
 3. Er zijn facturen of uitbetalingen die maar 1x per jaar worden verstuurd zoals de combi-aanslag van de gemeentelijke lasten en waternet belasting maar ook de wtcg uitkering van het CAK. Deze post moet u allemaal direct doorsturen naar de bewindvoerder. Laat u ze vooral niet liggen totdat u de aanmaningen binnen begint te krijgen. Er komen dan onnodig kosten bovenop de aanslag en u bezorgt ons extra werk hierdoor. Vaak kunnen we kwijtschelding aanvragen en hoeft u het helemaal niet zelf te betalen.  Als dat niet van toepassing is op uw situatie, hebben we vaak al gespaard om deze aanslag te kunnen betalen. Hoe dan ook; laat het niet liggen en stuur het door naar ons.
 4. Het is niet de bedoeling dat u zelfstandig wisselt van energie provider. Ook al lijkt de aanbieding voor lagere energiekosten vaak aantrekkelijk, kan het zijn dat het niet zo veel voordeliger uitpakt dan het contract dat u al hebt. Het scheelt dan geen geld en het bezorgt ons alleen maar erg veel werk om alles weer terug te draaien naar de situatie zoals hij was.  Soms gaat het dit ook nog met een boete gepaard door de onderlinge afspraken die de providers hebben bij ‘overstappen”. Natuurlijk kan er altijd voor u gekeken worden of een eventuele aanbieding werkelijk voordelig voor u is.
  Dus; niet zelfstandig zonder overleg afspreken, zeker niet als u telefonisch wordt benaderd!
 5. Dit geldt ook voor aanbieding van (mobiele) telefonie, internet en televisie;  het is niet de bedoeling dat u zonder overleg met de bewindvoerder nieuwe contracten afsluit of uw abonnement een ‘upgrade’ geeft. Er zal altijd eerst gekeken moeten worden naar uw budget alvorens er veranderingen, (let wel; via de bewindvoerder) kunnen plaatsvinden.
 6. Het is prettig als u er zelf voor zorgt dat uw ID kaart of paspoort geldig is. Met andere woorden; vraag bij verlopen op tijd een nieuwe aan! Wij ontvangen dan graag zo snel mogelijk een kopie van u. Wij hebben een geldig identiteitsbewijs van u nodig, bijvoorbeeld bij het indienen van verzoeken om bijstand, langdurigheidstoeslag of kwijtschelding gemeentelijke lasten wordt bij sommige gemeentes gevraagd naar een geldig kopie van het identiteitsbewijs.  Als we dit niet hebben, lopen aanvragen onnodig vertraging op.
 7. U mag geen nieuwe bankrekeningen openen. U krijgt een leefgeldrekening met bijbehorende pas van ons. Het openen van rekeningen buiten ons om en vooral het niet doorgeven aan ons, is wettelijk gezien strafbaar. Zeker als u daar inkomen op laat storten waarvan u de bewindvoerder niets vertelt.  U loopt kans veel geld terug te moeten betalen aan de belastingdienst. De problemen worden daardoor groter in plaats van minder.
 8. In geval van schulden; Het is niet de bedoeling dat u zelfstandig betalingsregelingen afspreekt met schuldeisers. Ook niet als u de post (soms lang nadat u onder bewind bent gesteld, opnieuw) op uw privé- adres ontvangt of als u persoonlijk door hen wordt aangesproken. U dient hen ten alle tijden door te verwijzen naar ons kantoor.
 9. Blijf ten alle tijde vriendelijk naar instanties waar u mee te maken hebt, zij willen u tenslotte helpen. Dit geldt ook voor het contact naar de bewindvoerder toe. Scheldwoorden en agressie kunnen leiden tot beëindiging van de relatie cliënt en bewindvoerder.

Heeft u tips voor mij? Dat hoor ik graag.